басейн


басейн
1. reservoir; pool
плавателен басейн a swimming pool
2. геогр. basin
(на река) a drainage (basin), a catchment-basin/-area
3. геол. basin, field
каменовъглен басейн a coal-field. a coal basin
* * *
басѐйн,
м., -и, (два) басѐйна 1. спорт. reservoir; pool; детски \басейн wading pool; закрит \басейн indoor pool; открит \басейн outdoor pool; плавателен \басейн swimming pool;
2. геогр. basin; (на река) drainage (basin), catchment-basin/-area; водосборен \басейн tributary basin; зарибен \басейн stocked pond; отточен \басейн drainage basin;
3. геол., техн. basin, field; \басейн за целулозна маса stock/pulp chest; каменовъглен \басейн coalfield, coal basin; утаителен \басейн stilling pool.
* * *
basin; catch-basin (геол.); catchment (на река); field (мин.); piscine; pool{pu;l}; swimming-pool (плувен басейн на открито)
* * *
1. (на река) a drainage (basin), a catchment-basin/-area 2. reservoir;pool 3. геогр. basin 4. геол. basin, field 5. каменовъглен БАСЕЙН a coal-field. a coal basin 6. плавателен БАСЕЙН а swimming pool

Български-английски речник. 2013.

Look at other dictionaries:

 • басейн — у, ч. 1) Штучне водоймище з водонепроникними стінами. •• Лікува/льні басе/йни споруди для лікувальної гімнастики у воді, дозованого плавання, купання, вертикального витягнення. Пла/вальні ба/сейни спортивні споруди для активного відпочинку,… …   Український тлумачний словник

 • басейн — (фр.) 1. Штучне водоймище просто неба. Перші Б. створювалися для ритуальних омивань в країнах Стародавнього Сходу та в античні часи. Згодом відкриті водоймища стали грати декоративну роль, ставши невід ємною частиною парків, архітектурних… …   Архітектура і монументальне мистецтво

 • басейн — същ. поле, находище, мина …   Български синонимен речник

 • басейн — іменник чоловічого роду …   Орфографічний словник української мови

 • басейн — Syn: ставок …   Словарь синонимов металлургических терминов

 • басейн для повторного использования воды на АЭС — — [А.С.Гольдберг. Англо русский энергетический словарь. 2006 г.] Тематики энергетика в целом EN re use water poolRWP …   Справочник технического переводчика

 • басейн для приёма внестанционного ядерного топлива — — [А.С.Гольдберг. Англо русский энергетический словарь. 2006 г.] Тематики энергетика в целом EN receiving basin for off site fuelRBOF …   Справочник технического переводчика

 • басейн корисної копалини — бассейн полезного ископаемого mineral field, mineral basin *Mineralbecken замкнена область безперервного або майже безперервного поширення пластових осадових к.к., пов язаних з певною формацією г.п. Для різн. частин Б.к.к. характерна спільність… …   Гірничий енциклопедичний словник

 • гідрогеологічний басейн — гидрогеологический бассейн hydrogeologic basin hydrogeologisches Becken басейн підземних вод, елемент підземної гідросфери, виділений за положенням геол. структурних границь різного типу і порядку, гідродинамічних границь (вододілів) потоків… …   Гірничий енциклопедичний словник

 • артезіанський басейн — артезианский бассейн artesian basin аrtesisches Вecken – сукупність водоносних горизонтів та комплексів, пов’язаних з від’ємними геологічними структурами (прогинами, западинами), в яких рух підземних вод відбувається під гідростатичним напором. А …   Гірничий енциклопедичний словник

 • вугільний басейн — угольный бассейн coal basin *Kohlenbecken, Kohlenrevier, Kohlenbassin велика за розмірами і масштабом вуглепрояву площа неперервного або острівного (територіально роз єднаного) поширення вугленосних формацій, утворення яких є наслідком геол.… …   Гірничий енциклопедичний словник


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.